WCAG keurmerk | ROX Digital Agency
Een developer aan het programmeren

WCAG: Web Content Accessibility Guidelines

Een drempelvrij waarmerk voor jouw toegankelijke webapplicatie

Wat is WCAG?

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Deze internationale richtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat websites en webapplicaties toegankelijk zijn voor mensen met diverse beperkingen. Er bestaan verschillende niveaus, zoals A of AA, die aangeven in hoeverre een applicatie voldoet aan de WCAG-standaarden. Bij ROX ontwerpen we drempelvrije applicaties die volledig in lijn zijn met de WCAG-richtlijnen.

Drempelvrij

Wanneer je applicatie voldoet aan de WCAG-richtlijnen, dan kun je het waarmerk drempelvrij.nl ontvangen. Met dit waarmerk toon je aan dat je applicatie voor iedereen toegankelijk is. Het waarmerk wordt toegekend na een inspectie van de applicatie door een erkende inspectie-instelling. Na een positieve beoordeling krijg je de goedkeuring om het waarmerk op je applicatie te laten zien.

Drempelvrij niveaus

Er zijn twee beoordelingsniveaus voor drempelvrije applicaties: niveau A, dat de basis vormt voor toegankelijkheid, en niveau AA, dat aanvullende eisen bevat en verplicht is voor overheidsorganisaties. Beoordeling omvat zowel content als techniek, waarbij de applicatie moet voldoen aan succescriteria zoals kleurgebruik, geluidsbediening en ondertitels voor doven en slechthorenden.

Digitoegankelijk

De WCAG-richtlijnen en het drempelvrij.nl waarmerk dragen beide bij aan de toegankelijkheid van digitale applicaties. Digitale toegankelijkheid integreert zorgvuldig technologische en visuele aanpassingen in applicaties om rekening te houden met de behoeften van mensen met beperkingen.

Meer over digitale toegankelijkheid

Wij bouwen webapplicaties volgens WCAG richtlijnen

Wil jij jouw webapplicatie toegankelijk maken en het keurmerk drempelvrij.nl verdienen? Wij helpen je bij het bouwen van een toegankelijke webapplicatie. Neem contact met ons op om jouw project te starten.