Rijkswaterstaat | ROX Digital Agency

Rijkswaterstaat

Digitale Noordzee: platform voor doeltreffende informatieverstrekking
Platform in zee

Rijkswaterstaat (RWS) is een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen in Nederland. Rijkswaterstaat is mede-verantwoordelijk voor de Nederlandse wateren, waaronder het Nederlandse deel van de Noordzee. Zo is de Rijkswaterstaat onder andere betrokken bij kustbescherming, scheepvaart & vaarwegen en milieu & ecologie.

Grafische weergave van een website

Uitdaging

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd om een online platform te ontwikkelen dat de informatieverstrekking over de Noordzee verbetert. De website heeft als doel om deze informatie op een samenhangende en gestandaardiseerde manier digitaal te verzamelen, verwerken, verrijken en verspreiden.

De uitdaging van het project lag in de strakke deadline. In een kort tijdsbestek moest de website live, waardoor het essentieel was om snelheid en efficiëntie te combineren zonder concessies te doen aan kwaliteit. We hebben nauw samengewerkt om de strakke planning te behalen en tegelijkertijd een hoogwaardig eindproduct te leveren.

Grafische weergave van een website
Man op een olieboorplatform

Huisstijlhandboek Rijksoverheid

De website van Digitale Noordzee is vormgegeven volgens de visuele identiteit en ontwerprichtlijnen die door de Rijksoverheid worden gehanteerd. De Rijkshuisstijl legt standaarden vast voor ontwerpelement en, zoals het gebruik van het logo, kleurenschema's, typografie, beeldtaal en meer. Door gebruik te maken van een reeds vastgestelde huisstijl, konden we consistentie waarborgen en efficiënt werken, wat resulteerde in een snellere oplevering van het werk.

Informatieveiligheid

Aangezien het een platform betrof voor de Rijksoverheid, hebben we zorgvuldig gewerkt aan het implementeren van geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Zo konden we voldoen aan de strikte beveiligingsnormen en -richtlijnen die door de overheid worden vereist. We hebben uitgebreide veiligheidscontroles ingebouwd om ervoor te zorgen dat de website optimaal beveiligd is en blijft. Bovendien zijn gevoelige bestanden veiliggesteld en zorgvuldig afgeschermd om te voorkomen dat ze openbaar toegankelijk zijn. Ten slotte is de website onderworpen aan een succesvolle pentest, uitgevoerd door een extern bureau.

Digitale Toegankelijkheid

De websites van overheidsorganisaties dienen verplicht digitaal toegankelijk te zijn, zodat alle informatie en diensten voor iedereen bruikbaar zijn. Daarom hebben we bij het ontwerpen en ontwikkelen specifieke maatregelen genomen om digitale toegankelijkheid te waarborgen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de WCAG-richtlijnen, waardoor iedereen moeiteloos kan navigeren door de informatie en diensten die door Rijkswaterstaat worden aangeboden.

Indico conference platform

Ook ontvingen we het verzoek om verschillende hostingdiensten te verlenen. Hierdoor hebben we niet alleen de volledige website gehost, maar ook externe software zoals het Indico conference platform van hosting voorzien. Deze open-source tool maakt het eenvoudig om digitale vergaderingen te organiseren, wat heeft geleid tot een naadloos functionerende, alomvattende digitale infrastructuur.

Wij helpen bij het ontwikkelen van overheidsplatformen

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van applicaties die moeten voldoen aan strikte regelgeving op het gebied van design, digitale toegankelijkheid en beveiliging. Neem contact met ons op om te beginnen met jouw project.

Neem contact op